Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

[vc_row type=”boxed” background_style=”normal” css=”.vc_custom_1410432179286{margin-top: 40px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1410433785540{margin-top: 40px !important;padding-right: 4% !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1482319853838{margin-bottom: 65px !important;}”]

Meer over Nordic Sports:

www.nordic-sports.eu &

www.nordic-sports.nl &

www.nordic-sports.be

Algemene verkoop voorwaarden van

Nordic Sports

(Hierna Nordic Sports)

Gebied van applicatie – De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en gemaakt door Nordic Sports, tenzij ze zijn formeel schriftelijk gewijzigd leveringen. Bijgevolg, zelfs zonder speciale kennisgeving door Nordic Sports, eventuele inkoop voorwaarden van de medecontractant te worden nietig.

Aanbiedingen en orderbevestigingen – Aanbiedingen zijn altijd optioneel en zonder verplichting.
Alleen schriftelijke bevestigingen van Nordic Sports maken orders geldig. Overeenkomsten per telefoon of zowel mondeling als die gemaakt met medewerkers van de verkoopafdelingen zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door Nordic Sports. In het geval van stormloop leveringen, vervangt de factuur schriftelijke bevestiging.

Wijziging van de Merchandise – Wijzigingen van het gewicht, de kwaliteit, de kleur en de aanpassing tijdens de fabricage en die niet van invloed op een essentiële manier om het karakter van het product niet als defect in het kader van de garantie worden geclaimd. De grenzen van de tolerantie door de koper voorgeschreven zijn niet bindend voor Nordic Sports, tenzij deze laatste heeft aanvaard en bevestigd hen schriftelijk.
Nordic Sports is bevoegd zich terug te trekken uit het aanbod, zonder voorafgaande kennisgeving, artikelen en stijlen, die zij van oordeel verouderd. Alleen de meest recente beschrijving van de kwaliteit van de goederen in kwestie geldig is.
Prijzen – De prijzen worden verstaan de huidige prijzen van Nordic Sports op het moment van levering, netto, zonder verpakking, ex-magazijn FOB (indien gratis levering is overeengekomen, transport zal worden gedaan op de verkopers naar keuze). Kosten van verzekeringen, belastingen, heffingen, douane, extra kosten voor expres verzendingen, mail of vrachtwagen, of andere extra kosten die door de koper zijn ten laste van de laatste. De mogelijkheid is gereserveerd om de prijzen aan te passen in het geval van een aanzienlijke verhoging van de kosten van het materiaal of de productie tussen de datum van de bestelling en levering, evenals in geval van wijzigingen in de valuta markt.

Betaling – Betalingen dienen op de afgesproken datum in geld zonder aftrek, te betalen in Euro of andere valuta overeengekomen op voorhand. Aftrek van ongeoorloofde kortingen worden geclaimd; betalingen worden verrekend met de oudste schuld plus lopende rente op de achterstallige bedragen. Concepten worden niet aanvaard, behalve door van tevoren schriftelijk toestemming, uitgegeven op de datum van de factuur, zonder aftrek van eventuele incassokosten en bankkosten. Alle kosten zijn voor rekening van de koper. Controles en ontwerpen worden afhankelijk van de definitieve clearing door de bank geaccepteerd. Toch is de oorspronkelijke vervaldag kan niet worden gewijzigd. Vertegenwoordigers van Nordic Sports zijn niet bevoegd om collecties te accepteren. Betalingen aan hen dus niet de verplichting te annuleren. Gedeeltelijke of voorschotten niet rentedragend. Vertraagde leveringen en vorderingen niet rechtvaardigen uitstellen van de betaling. Evenzo kan de koper niet een mogelijke claim met een balanstotaal van Nordic Sports compenseren.

Bankgaranties – Voor leveringen van meer dan normale volume en de gebruikelijke limiet van het krediet, zal de koper de verkoper met een bankgarantie of een gelijkwaardige zekerheid bieden. Nordic Sports is niet aansprakelijk voor kosten als gevolg van te late levering worden gesteld als gevolg van vertragingen bij het verstrekken van Nordic Sports met de passende beveiligingsvoorschriften vóór verzending.

Late betaling – Het gebrek aan garanties, aftrekposten of vertragingen bij de betaling door de koper recht Nordic Sports leveringen te houden en, indien nodig, te ontdoen van de goederen vrij, maar ook om het contract te beëindigen of de voorwaarden overeengekomen heronderhandelen. Indien de koper niet tijdig betaalt om krediet van het bedrag op Nordic Sports bankrekening uiterlijk één dag na de vervaldag te garanderen, moet hij automatisch te betalen rente over de vertraging, berekend volgens de rentevoet voor krediet op zicht heersende in de kopers land. Daarnaast moet hij alle kosten veroorzaakt door de vertraging vergoeden.

Tijdstip van Levering – Bij de ondertekening van het contract en de vervulling van enige voorafgaande voorwaarden vereist is, zal de levering zo spoedig mogelijk of zoals wederzijds overeengekomen worden gemaakt. Indien, vanwege het gebrek aan grondstoffen, technische problemen of een andere reden, levering problemen voordoen, kan Nordic Sports, zonder enige vergoeding, verlengt het moment van levering en, in geval van nood, te annuleren het contact gedeeltelijk of in totaal. De koper, van zijn kant, kan het contract na afloop van een bijkomende termijn van 4 weken na de afgesproken levertijd te beëindigen.

Overdracht van risico’s en winst – De risico’s en de winst door te geven aan de koper uiterlijk op het moment van verzending van de goederen uit het magazijn. Indien de zending wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt door redenen die buiten de controle van Nordic Sports, worden de goederen opgeslagen bij kopers kosten en risico.

Verzending – Wanneer er geen andere voorwaarden op, leveringen zijn gemaakt ex-magazijn, niet verpakt, is overeengekomen douane niet onverzekerd gewist. De koper draagt het verschepen risico’s. Instructies met betrekking tot inklaring en vervoer geformuleerd ofwel stilzwijgend of uitdrukkelijk door de koper en uitgevoerd door Nordic Sports moeten worden beschouwd als een gunst gedaan zonder de verantwoordelijkheid van de verkopers deel.

Ontvangst van de goederen – De koper moet de goederen voorafgaand aan elke verkoop of distributie te onderzoeken en eventuele gebreken, de nieuwste mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de goederen direct schriftelijk aan Nordic Sports. Zichtbare gebreken moeten in alle gevallen worden gemeld vóór doorverkoop of distributie.

Garantie – In geval van een defect en als de claim is samengesteld met in de termijnen, zal Nordic Sports de goederen te vervangen voor zijn rekening, hetzij door een vervangende levering of door een krediet op merchandise reeds geleverde, als het kan kiezen. In geen enkel ander geval kan de aanspraak op vervanging of tot schadevergoeding worden ingediend. Nordic Sports strekt zich geen garantie voor goederen verkeerd opgeslagen, gebruikt, gewijzigd, mechanisch gedragen, enz. Als de garantie tegen gebreken is met een creditcard of door intrekking van de factuur, wordt Nordic Sports ontdaan van enige verdere verplichting tot levering. Nordic Sports zal niet de terugkeer van defecte goederen te accepteren, tenzij zij eerder heeft ingestemd.

Voorbehoud van eigendomsrechten eigendom van de geleverde goederen, ongeacht de aard, blijft bij Nordic Sports totdat volledige voltooiing van betalingsverplichtingen. De vordering uit hoofde van wederverkoop, moet de koper om de schulden te dekken Nordic Sports dienen, zelfs zonder voorafgaande toestemming. De verkoper is het ook eens met zijn klanten, die niet onmiddellijk te betalen de aankoopprijs, het eigendomsvoorbehoud te Nordic Sports op te leggen. De vorderingen van de verkoper als gevolg van doorverkoop moeten worden beschouwd als afgestaan aan Nordic Sports als de schuld van de koper niet kan worden afgewikkeld zoals afgesproken. Merchandise niet volledig betaald, mag niet worden verpand, noch overgedragen als zekerheid. In geval van achterstallige betalingen, de koper zal, op verzoek, leveren alle informatie over alle schulden op geldige wijze afgestaan aan Nordic Sports, samen met de redenen en levert tegelijkertijd een kopie van de desbetreffende factuur met vermelding van het object, het bedrag en de vervaldatum. De koper is verplicht om alle nodige maatregelen om beslaglegging gepland of door derden op Nordic Sports pand uitgevoerd tegen te gaan, met name in het geval van aanvallen. Eventuele kosten voor de verdediging van de belangen van  Nordic Sports zijn voor rekening van de koper. Plaats van uitvoering en jurisdictie de plaats van uitvoering voor leveringen en betalingen is Enschede, Nederland. Voor beide partijen, de exclusieve bevoegdheid Enschede, Nederland. Dit contract dient te worden uitgelegd volgens Nederlands recht. Voor alle zaken die hierboven niet zijn vermeld, komen beide partijen overeen om te verwijzen naar de Nederlandse wetgeving (Code Nederland des Verplichtingen). Partijen aanvaarden de bevoegdheid van de Enschede gerecht van de beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen Nordic Sports desalniettemin het recht hebben om dit voorbeeld te dienen tegen de koper, waar deze laatste is gevestigd en / of waar de Nordic Sports zijn maatschappelijke filiaal. De partijen bevestigen dat hun aandacht vooral getrokken bij deze bepaling en de betekenis ervan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]